Suomen Erillisverkkojen hallitusohjelmatavoitteet 2019: Sisäinen turvallisuus syntyy yhteistyöstä

Suomessa eri turvallisuustoimijoiden yhteistyö on maailman huippua. Sujuva yhteistyö on yksi sisäisen turvallisuuden edellytys. Ilman toimivia ja varmoja yhteyksiä ja ict-palveluja turvallisuustoimijoiden työ hankaloituu merkittävästi. Lue, miten Erillisverkot haluaa vahvistaa viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden yhteistyötä ja toimintaedellytyksiä myös seuravaalla hallituskaudella.

Olemme julkaisseet hallitusohjelmatavoitteemme 2019. On jokaisen suomalaisen etu, että sisäinen turvallisuus on keskeisessä asemassa seuraavassa hallitusohjelmassa.

Erillisverkkojen hallitusohjelmatavoitteet ovat:

  • Sisäisen turvallisuuden toimijoiden yhteistyön kehittäminen ja toimintamahdollisuuksien turvaaminen uusinta turvallisuusteknologiaa hyödyntäen.
  • Turvataan viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden kriittinen viestintä ja yhteistyö koko maassa.
  • Varmistetaan tulevaisuuden laajakaistaisen Virven toimintaedellytykset.

Lue lisää Erillisverkkojen hallitusohjelmatavoitteet 2019 -sivuilta ja katso toimitusjohtaja Timo Lehtimäen terveiset videolta.