Etusivu Palvelut Tietoliikenne Virve Ohjeita sisäpeiton rakentamiseen
valikko
Palvelut
Sisäpeiton rakennusohjeet

Virve-sisätilaverkon rakentaminen

Virve-viranomaisradioverkon peitto on rakennettava kiinteistöihin, joissa sijainti, suuri koko ja poikkeukselliset olosuhteet erityisesti vaarantavat henkilö- tai paloturvallisuutta. 

Virve-sisätilaverkon tulee olla mahdollisimman kattava kiinteistön eri osissa. Laajuusmääritykset on tehtävä yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa tarvekartoituksen yhteydessä, koska useimmiten kyseessä on pelastusviranomaistahon vaatimus.

Sisäpeitto voidaan toteuttaa usealla tavalla. Ratkaisu on aina tapauskohtainen. Pääelementti on yleensä toistin, joka liitetään kiinteistöön rakennettavaan antenniverkkoon tai vuotavaan kaapeliin, tai näiden yhdistelmään. Vuotava kaapeli on sopiva ratkaisu esimerkiksi tunneleihin ja muihin käytävämäisiin tiloihin.

Suunnitelman toteuttamiseksi kiinteistön omistaja tai tämän edustaja ottaa yhteyttä urakoitsijaan, joka tekee suunnitelman sisäverkon toteuttamiseksi. Sama urakoitsija voi myös rakentaa kyseisen sisäverkon.

Suunnitelman lisäksi Virve-sisätilaverkon toteuttaminen toistimella tarvitsee erillisen radioluvan. Erillisverkot hakee Viestintävirastolta toistimelle taajuusluvan. Radiolupamaksu sisältyy lopputarkastusmaksuun.

Virve-sisäverkon toteutusvaiheet

  1. Tarvekartoitus kohteesta:  rakennuttaja
  2. Suunnittelijan ja rakentajan valinta/kilpailutus:  rakennuttaja
  3. Suunnitelma sisäverkon toteuttamiseksi:  urakoitsija
  4. Taajuuden käyttöoikeuden ja lopputarkastuksen tilaus sekä alustava asennuskansio Erillisverkoille: urakoitsija
  5. Sisäverkon rakentaminen:  urakoitsija
  6. Asennuskansion täydentäminen ja toimitus Erillisverkoille:  urakoitsija
  7. Lopputarkastus: urakoitsija, tilaaja, Erillisverkot
  8. Dokumenttien toimitus tilaajalle:  urakoitsija