Etusivu Palvelut Tietoliikenne Turvallisuusverkko
valikko
Palvelut
Turvallisuusverkko

Korkean varautumisen verkko 

Varmistamme Suomen turvallisuuden kannalta tärkeiden viranomaisten ja valtion ylimmän johdon viestintää kaikissa tilanteissa. Olemme korkean varautumisen verkko-operaattori. Osaamisemme, infrastruktuurimme ja palvelumme takaavat häiriöttömän verkon.

Palveluidemme loppukäyttäjiä ovat esimerkiksi ministeriöt, puolustusvoimat, hätäkeskukset, rajavartiolaitos, poliisi ja pelastusviranomaiset.

Turvallisuusverkkotoiminta perustuu lakiin julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (10/2015). Laissa säädetään turvallisuusverkon omistukseen ja hallintaan liittyvistä järjestelyistä sekä esimerkiksi verkon käyttäjistä.


Turvallisuusverkkotyötä määrittelee korkea varautuminen, vahva turvallisuuskulttuuri ja luottamuksellisuus.
kuv-valtioneuvosto
kuv-rajavartiosto
Turvallisuusverkko varmistaa johtamista ja viranomaisviestintää kaikissa oloissa.

Tuve-palvelukokonaisuus

Turvallisuusverkko on tärkeä osa Tuve-yhteisöä. Korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttävä hallinnon turvallisuusverkko (Tuve) on valtion omistuksessa ja hallinnassa oleva viranomaisverkko, johon kuuluu viestintäverkko, siihen liittyvät laitetilat ja laitteet sekä yhteiset tieto- ja viestintätekniset palvelut.

Käyttämällä Tuve-palveluja turvallisuusviranomaiset voivat toimia entistä varmemmin niin normaalioloissa kuin häiriötilanteissa. Valtionjohdon päätöksenteko ja tilannekuvan muodostuminen helpottuu ja viranomaisten välinen tiedonvaihto paranee.

Yhtenäisellä Tuve-ratkaisulla poistetaan yksittäisten viranomaisten tarve itse rakentaa ja ylläpitää turvallisuuden ja varautumisen vaatimukset täyttäviä tietoliikenneyhteyksiä, laitetiloja ja muita tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja.

Lisätietoja hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta saat valtiovarainministeriön verkkosivuilta.

Lue lisää


Tuve koostuu fyysisestä verkosta ja siihen liittyvistä laitteista sekä Tuve-palveluista.

Ota yhteyttä

Erillisverkkojen vaihde
Arkisin kello 8-16
Puh. 0294 440 500

Laskutustiedot
Suomen Turvallisuusverkko Oy
PL 80465, 00021 LASKUTUS    
OVT 003724616918, Basware BAWCFI22