Tulokset haulle: lainsaadanto(27)

Haku

Salasanan voi viedä, mutta iiristä ei

Eri organisaatiot keräävät meistä yhä enemmän tietoa. Henkilötietoja on suojattava, jotta jokainen voi olla oma itsensä, sanoo apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman.

Drone on nykypäivän tähystystorni rajalla

Miehittämättömiä ilma-aluksia käytetään aktiivisesti maamme rajojen valvonnassa. Lennokkien tuottaman valtavan tietomäärän käsittelyssä on vielä kehitettävää.

Asiakastiedote: Suomen Virveverkko Oy sulautuu Suomen Turvallisuusverkko Oy:öön

Suomen Erillisverkot -konsernin kokonaan omistamat tytäryhtiöt Suomen Virveverkko Oy ja Suomen Turvallisuusverkko Oy sulautuvat. Kummankin yhtiön liiketoimintaa on 1.2.2019 lukien säännellyt sama lainsäädäntö (laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta), jolloin myös kummankin yhtiön ohjaus siirtyi yhteiseen malliin. Yhtiöiden sulautuminen astuu voimaan 1.9.2019.

Virven kattavuus laajenee Pohjoismaihin

Pohjoismaiset viranomaisverkot Virve, Rakel ja Nødnett on liitetty teknisesti yhteen. Verkkovierailu eli roaming otetaan täysimääräisesti käyttöön tämän vuoden aikana.

Tiedote: Virven tulevaisuus vahvistettiin lainsäädännöllä

Viranomaisverkko Virven kehittäminen asteittain laajakaistaiseksi tuli mahdolliseksi, kun tasavallan presidentti vahvisti lain sähköisen viestinnän palveluista 18.1.2019. Helmikuun alussa voimaan astuva laki on ehdoton edellytys, jotta Virven asema maailman parhaana viranomaisverkkona säilyy.

Nopeat ja turvalliset yhteydet kaikille

Suomi kuuluu Euroopan unionin kärkeen nopeiden ja toimivien verkkoyhteyksien osalta. EU:n tavoitteena on aidosti yhtenäinen rajaton digitaalinen sisämarkkina. Se tarkoittaa se isoja investointitarpeita yhteyksiin sekä jäsenmaiden sisällä että välillä.

Kaapelien sijainti on kriittistä tietoa

Maanalaisen infrastruktuurin sijaintitiedot pitäisi tarjota tarvitsijoille helposti yhdeltä luukulta. Pääsy sensitiivisen tiedon luo on kuitenkin turvallisuuskysymys.

Tekoäly auttaa muttei korvaa ihmistä

Tekoäly on arkinen asia, vaikkemme sitä aina tunnistakaan. Sillä luodaan myös harmoniaa ja turvallisuutta, kun ihmiset oppivat ymmärtämään toisiaan.

"Turvallisuus on erityistehtävä"

Elinkeinoministeri Mika Lintilä haluaa varmistaa, että yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin liittyvien yritysten omistus pysyy suomalaisissa käsissä.