Erillisverkkojen konesalit jatkuvassa testissä

Tietoyhteiskunnan palveluja uhkaavat kybermörköjen lisäksi erilaiset ääriolot ja onnettomuudet.
konesali laitesuoja sähkökatko

Laitteiden vikaantuminen ja kuluminen, häiriöt sähköverkossa, murrot, tulipalot, myrskyt, liika kosteus, kemikaalit – ongelmia konesaleihin voi tulla monesta suunnasta. Erillisverkkojen laitetiloissa olevien laitteiden kautta liikkuu runsaasti yhteiskunnallisesti merkittävää Suomen valtion sisäistä ja ulkoista viestiliikennettä. Siksi viestiliikenteen on kuljettava myös häiriötilanteissa.

Varmistettua toimintaa

Erillisverkkojen laitetilojen turvallisuus on varmistettu kattavilla turva- ja valvontajärjestelmillä sekä rakenteellisella suojauksella. Kiinteistöpäällikkö Esko Variksella on usean vuosikymmenen kokemus kiinteistöjen ja laitetilojen ylläpidosta.

”Tyypillisimpiä häiriötilanteita ovat laitteiden rikkoontumiset. Ongelmia aiheuttavat myös valtakunnan verkon sähkökatkot. Sähkökatkojen aikana varmistettujen varavoimakoneiden tulee toimia ja vedenjäähdyttimien käynnistyä uudelleen. Toisaalta lauhtumisongelmat tulevat esiin kesähelteillä, jolloin taas laitesalien varajäähdytysjärjestelmien on toimittava”, Varis kertoo.

Variksen mukaan myös pääjärjestelmien huoltojen aikana joudutaan käyttämään varajärjestelmiä. Tällöin tarvitaan valmius palautua pikaisesti pääjärjestelmän käyttöön varajärjestelmän vikaantuessa.

”Konesalien häiriötön toiminta varmistetaan jatkuvalla testauksella,” sanoo Esko Varis.

Vaatimukset kovenevat

Erillisverkkojen tuotantopäällikkö Esa Wörlin kertoo, että vaatimukset tietoliikenneyhteyksille ja niitä palveleville konesaleille ovat koventuneet viime vuosina.

”Vaatimuksia konesaleille löytyy muun muassa valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden ohjausryhmän VAHTI-ohjeista ja kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö Katakrista.”

Myös Viestintävirasto on antanut määräyksensä viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta. Sillä halutaan varmistaa kuluttajien laajasti käyttämien viestintäpalvelujen toimivuus kaikissa tilanteissa.

Käytännössä määräys asettaa teleyrityksille minimivelvoitteet muun muassa laitteiden tehonsyötön varmistamiselle, yhteyksien varmistamiselle, laitteiden ja laitetilojen fyysiselle suojaamiselle sekä viestintäverkkojen synkronoinnille.

Esa_Worlin

Esa Wörlin näkee verkkojen uudet turvallisuusvaatimukset hyvänä asiana. ”Uskon, että alan käytännöt ja standardit kehittyvät edelleen ja toimintavarmuus paranee sitä kautta.”

 

Sähkökatkon jäljillä

Erillisverkoissa koventuneet vaatimukset on huomioitu ja laitetiloja ja järjestelmiä testataan jatkuvasti. Koekäyttöjä ja muita pienempiä testejä tehdään kuukausittain, ja koko järjestelmän toiminta varmennetaan vuosittaisilla verkkokatkoskokeilla. Tällöin vedetään pääkatkaisija alas ja pimennetään koko tila – aivan kuten sähkökatkossa.

”Näiden testien aikana todetaan varavoimakoneiden ja näillä varmistettujen sähkönjakelujärjestelmien sekä koneiden ja laitesalien jäähdytysjärjestelmien toimintakunto. Testit tehdään sekä hetkellisesti verkkokatkokokeen yhteydessä että testin jälkeen useamman tunnin kuormituskokeiden aikana”, Esko Varis avaa.

Verkkokatkon aikana tehdään tarvittaessa myös muuntamohuolto sekä muuta sähkölaitteisiin liittyvää huoltoa. Jokaista testiä ennen pidetään valmistelupalaveri, jossa käydään läpi laitteiden huoltotilanne ja toimintakunto.

Verkkokatkokokeessa varmistutaan, että varavoimakoneet tahdistuvat ja ottavat sähkökuormat.

”Olennaisin järjestelmä on siis varavoimakoneet, jotka varmistavat jäähdytysjärjestelmien toiminnan. Lisäksi tuotantolaitteet toimivat akkuvarmennuksella. Verkkokatkokokeessa varmistutaan, että varavoimakoneet käynnistyvät, tahdistuvat ja ottavat sähkökuormat. Testin yhteydessä testataan myös, että varmistus toimii sammuttamalla toinen varavoimakone, jolloin toisen koneen tulee pystyä ottamaan kaikki kuormat vastaan.”

Ei vain hammasten kiristelyä

Esa Wörlinin mukaan häiriöt konesaleissa aiheuttavat hammasten kiristelyn lisäksi inhimillisiä ja taloudellisia menetyksiä.

”Yritysten liiketoiminta on nykyään riippuvaista tietoliikenteestä ja -tekniikasta. Jos konesalit eivät ole toiminnassa, eivät kaupoissa kassatkaan kilise. Toisena esimerkkinä voisi mainita terveydenhuollon: ihmisten terveys voi vaarantua, mikäli potilastietokantoja ei voida käyttää”, Wörlin luettelee.

”Viranomaisten kriittisen viestinnän, mutta myös kansalaisten tietoliikenneyhteyksien varmentaminen parantaa koko yhteiskunnan toimivuutta ja turvallisuutta.”